25. april 2008

Rapport fra 2. kurshelg på trenerkurset

Forrige helg hadde vi andre helg på trenerkurset. Og for en framgang de har hatt. Første samling var i februar, og deltagerne har definitivt brukt tida mellom første og andre samling godt!


Anna Karin, Jannike og Rambo

I kursbeskrivelsen for trenerkurset står følgende om andre helga:

Andre helg på kurset legges det størst vekt på å lære å sette riktige kriterier i treningen. Sentrale temaer er 80%-regelen, loggføring av trening og å lage gode kriterieplaner. I tillegg fortsetter vi treningen på grunnferdighetene som vi begynte med første helg. Vi går også gjennom forskjellige innlæringsteknikker og strategisk levering av forsterker

Og det var akkurat dette vi brukte helga til.

Vi starta med en kjapp gjennomgang av status på grunnferdighetene, der vi delte oss i to grupper. En og en ekvipasje fikk beskjed om å bla i gjennom sitt repertoar, og frivillige grunnferdigheter ble vist fram på rad og rekke. En del grunnferdigheter som de begynner å få stimuluskontroll på fikk vi også se.

Mix

Ett av kravene for å få godkjent trenerkurset er at man skal ha på plass 60% av grunnferdighetene, og slik status er nå ser det ut som at de aller fleste har god margin på å klare dette.

Jeg må si at det er veldig artig å se at fokus har blitt så bra som det har blitt i løpet av så kort tid. Hunder som er med kontinuerlig fra de tas ut av bilen til de settes inn igjen er det vi vil ha :) Hunder som har skjønt at det lønner seg å følge med - ikke hunder som må mases på for å følge med.

Aida og Ode

Ellers hadde vi denne helga hovedfokus på kriterier (eller vanskelighetsgrad på godt norsk).

Vi hadde teoretisk og praktisk gjennomgang av 80%-regelen, fornuftig kriteriesetting og kriterieplaner, og det ble terping på lav feilprosent + (passe) rask progresjon i kriteriene. Da slipper man å gå tilbake å rette opp feil senere.

Denne helga har det også vært mye fokus på føring av treningslogg. Når man fører treningslogg (på den måten vi gjør det), så blir man tvunget til å holde stålkontroll på vellykede vs. mislykkede repetisjoner, og man kan svart på hvitt se om man følger 80%-regelen eller ikke.

Som jeg sa flere ganger i løpet av helga, er ikke målet vårt at alle skal føre logg for hver økt, men at alle skal bli flinke til å planlegge og evaluere treninga si + at 80%-regelen etterhvert skal bli noe de har i ryggmargen.

Det ble flere praksisøkter der de jobba både i grupper og to og to, med fokus på gode kriterieplaner og loggføring.

På søndag hadde vi to teorileksjoner. En om de sju innlæringsteknikkene og en om strategisk levering av forsterker.

Som kjent bruker vi hovedsaklig capturing (fanging), frishaping og targeting i klikkertrening, men en god trener må også ha kjennskap til fordeler og ulemper med andre innlæringstreknikker.

Leksjonen om strategisk levering av forsterker er også noe jeg selv mener er veldig viktig. En del klikkertrenere har en tendens til å ha fokus kun på timing av klikket og ikke på timing ved levering av forsterker. Dette gjør at man trener mindre effektivt enn man kan gjøre om man har fokus på når og hvordan man leverer forsterkeren etter klikket. Jeg tror også det var mange av deltagerne som fikk noen aha-opplevelser mhp. dette i løpet av helga.

På slutten av dagen søndag hadde vi en skikkelig gjennomgang av den grunnferdigheten de skal ha hovedfokus på fram til neste samling: Hold fast!

Dette er en grunnferdighet som virkelig stiller krav til treneren. Dette er rett og slett en grunnferdighet som man må trene skikkelig bra for å komme i mål med.

Litt avhengig av individet man trener er dette de typiske utfordringene med hold-fast:
  • Hunden toucher gjenstanden, men griper ikke
  • Hunden griper, men holder ikke
  • Hunden holder, men ikke fast
  • Hunden holder fast, men uten fokus
For veldig mange er disse fire punktene tydelige terskler som det er vanskelig å passere, og så snart man har passert en terskel så møter man en ny.

Treningstips som bruker å slå til er at man må trene variert:
  • Med forskjellige gjenstander
  • Med forskjellig type belønning
  • Med og uten bevegelse
  • Med og uten avstandsbelønning
  • etc
Jeg har tidligere blog'et om Rita og Kine som forserte en av de klassiske tersklene rett etter kurshelga og som har dokumentert det i denne videoen :)

Rita og Kine

I løpet av helga fikk vi også gjennomført to solide økter med fellesdekk, noe som det ofte kan være vanskelig å få trent skikkelig på. Fordelen med å gjøre dette på kurs er at man lettere kan få lagt opp treninga slik at det passer til den enkeltes nivå. Ingen bør føle at de må følge et bestemt opplegg på denne øvelsen, men derimot føle at de feks. kan gå tilbake og belønne akkurat når de vil, og legge ned hunden med passende avstand til de andre hundene etc.

Nå er det ca to måneder til neste samling, og vi er veldig spente på å se hvordan dette utvikler seg videre. Jeg er spesielt spent på å se hvor langt de klarer å komme med hold fast-treninga i løpet av to måneder.

Sverre snus

I kursbeskrivelsen står følgende om den tredje helga:

Tredje helg er hovedtemaet stimuluskontroll - hvordan lære inn sikre kommandoer. Vi går gjennom de fem trinnene for å få full stimuluskontroll på adferd, og kjører flere praktiske øvinger på dette. Du lærer også å veksle mellom stimuluskontroll og frivillig adferd. I tillegg vil du denne helgen lære om Pavlov som alltid sitter på skulderen din. Mellom den tredje og fjerde helgen skal du også jobbe med en skriftlig hjemmeeksamen.

Så da får vi se om vi klarer å få kontroll på alle adferdene :D

Tam

1 kommentar:

Siv sa...

Kult å lese om hva dere gjorde på kurset! Jeg syns det har hjulpet masse å ta inn doggie zen i apporteringen for å komme over terskelen å holde litt til å holde litt lenger. Det er jo en hjelp som må bort etter hvert, men absolutt godt anvendt hjelp.

Blogglisten