8. mars 2008

Belønningsplassering og fysisk tilrettelegging av miljø

Marianne har i en kommentar spurt hvordan jeg plasserer belønninga når jeg trener på at Tam skal flytte bakbena(først) opp på en fotskammel...

Når jeg har trent på dette har jeg bevisst benyttet både fysisk tilrettelegging av miljø og belønningsplassering.

Fysisk tilrettelegging av miljø har jeg gjort ved å plassere fotskammelen inntil kjøkkenbenken. På den måten kan Tam passere (bomme) bare på en side når han rygger i front. Dette gjør selvsagt oppgaven med å forme fram ønsket adferd mye lettere.

Fysisk tilrettelegging av miljø = senking av kriteriene

Når det gjelder belønningsplassering, har jeg levert belønninga mellom frambena på Tam og relativt langt bak (nærme fotskammelen). I tillegg har jeg shapa han til å "oppholde" seg mest på den sida av fotskammelen som danner et "hjørne" med kjøkkenbenken. På denne måten nærmest "presser" jeg han opp på fotskammelen med bakbena først. Og klikkerklok som han er, er det nok med et par vellykede reps før jeg kunne redusere fokus både på belønningsplassering og fysisk tilrettelegging av miljø.

Enkelte vil helt sikkert argumentere for at denne type trening har en del klare ulemper ift. frishaping. Jeg er absolutt enig at det er forskjeller på å drive frishaping og det jeg her beskriver. Begge tilnærminger har helt klart både fordeler og ulemper.

En av fordelene med fokus på belønningsplassering er at man (ofte) får formet fram ønsket adferd raskere enn med frishaping (og dermed får forsterket "måladferden" flere ganger)

Jeg tar gjerne i mot synspunkter på fordeler/ulemper med frishaping vs. fokus på belønningsplassering/tilrettelegging av miljø :)

Lista med fordeler/ulemper for de to framgangsmåtene vil helt sikkert variere ift. det man trener på. Lista vil nok ikke være lik for trening av innkalling og bakbena-på-fotskammel feks.

1 kommentar:

Anonym sa...

Er "fri-shaping" og "belønningsplassering" to forskjellige måter å trene på?
Innebærer "frishaping" at man må forsterke to ulike atferder med klikk og belønning?
Forstår ikke helt forskjellen...

Blogglisten