20. mars 2008

Fremmadsending

I regler for brukshundprøver står følgende om fremmadsendinga:

Fremadsending (koeff. 4)

Kommando:
”Fremad – På plass” e.l.

Utførelse:
Øvelsen starter med fri ved foten. På plasskommandantens ordre sender føreren hunden
frem. Hunden skal raskt forflytte seg til, og holde seg ca. 15 meter (minst 8 og høyst 25 m) foran
føreren i samme hovedretning og ha kontakt med føreren. Føreren skal passere gjennom midten av
gruppen og skal ha passert denne før innkalling skjer. Ekvipasjen fortsetter marsjen til
plasskommandanten gir ordre om helt om marsj. Øvelsen gjentas i motsatt retning.

Bedømmelse:
For å oppnå høyeste karakter kreves det at hunden ikke avviker mer enn 3 meter til
hver side fra førerens marsjretning, og at hunden raskt inntar posisjonen ca. 15 meter foran føreren og
holder denne avstand til innkalling skjer. Det skal legges stor vekt på hurtighet i innkallingen.
Godkjent karakter krever at hunden passerer gjennom gruppen i begge retninger, og ikke på noe
tidspunkt overskrider banens ytterkant eller de angitte maksimum og minimums grenser (8 og 25
meter). Hunden får ikke vise fiendtlighet eller redsel for personene i gruppen.

Anvisning:
Hunden skal passere en gruppe bestående av 4 personer som er plassert i henhold til
skisse i materialbeskrivelsen. Hunden sendes når føreren er på ca. 25 meters avstand fra gruppen.
Førerens forflytning skal deretter skje over ca. 30 meter før innkalling foretas. Innkalling skal skje 5
meter etter at fører har passert gruppen. Øvelsen utføres i begge marsjretninger og avsluttes med fri
ved foten og holdt.

Ingen kommentarer:

Blogglisten