14. februar 2008

Nivåprøve i hundetroppen

I løpet av de kommende ukene skal Tam opp til en såkalt nivåprøve i hundetroppen. På en normaldag har Tam pr. dato alt untatt to momenter inne. De to momentene vi ikke har inne er passiv markering av gjenstander (se forrige post) og bruk av munnkurv.

Momentet med munnkurv innebærer at hunden, med munnkurv på, skal hoppe inn i bil/bur og bli værende i ro i bilen/buret i tre minutter. For å komme i mål med dette momentet/øvelsen, er det en forutsetning at hunden kan gjøre dette perfekt uten munnkurv, før trening med munnkurv starter.

Siden Tam ikke er spesielt flink til å hoppe inn i bil/gå inn i bur har jeg tenkt å ta skikkelig tak i dette en gang for alle. Dette gjorde jeg med elghunden Storm i sin tid, med det resultatet at jeg ikke kunne trene han med bakluka på bilen åpen. Ble det litt lav belønningsfrekvens i treninga så forsvant han inn i bilen som ei pil :) Slik skal Tam også bli!

Siv har beskrevet veldig detaljert hvordan slik burtrening kan gjennomføres: Se Sivs blog.

Ingen kommentarer:

Blogglisten