1. oktober 2005

Sporing med tilskuere

I dag har Tam hatt en veldig travel dag! Vi har vært på hytta i Sjodalen sammen med Eira (2), Gard (6) og Brage (8). Han har løpt løs ute sammen med Enya hele dagen med unntak av et par tvangspauser i bilen og to sporøkter. Mye verdifull unge-habituering, mye fysisk aktivitet og to sporøkter med MYE forstyrrelser. Tam har mestret alt med glans!

Det første sporet vi gikk var et ”standard” pinnespor. Rett linje, fem pinner, 30 meter. Han plukket alle fem pinnene perfekt! Sporinga var også veldig bra, men han brukte litt tid når han skulle ta opp igjen sporet etter den 3. og den 4. pinnen. Vi skylder på at det ble litt for mye forstyrrelser med tre unger og tre voksne. Forstyrrelsene var likevel på et fornuftig nivå så det ble ei verdifull økt. Gard og Brage var fikk til og med være med å belønne på den siste pinnen. Ballkasting og servering av baconost fra tube kan like godt gjøres av nevøer som av fedre!

Det andre sporet vi gikk i dag var et relativt utfordrende godbitspor på ca 300 meter. Seks-sju vinkler og vekslende vegetasjon. Delvis etter skogsvei, delvis etter sti, kryssing av sti og rundt husveggene på nabohytta. Vi brukte tørrfor som belønning (konstruktiv middagsspising) og Tam gikk sporet helt uten problemer. Belønningsfrekensen var relativt lav på ”rettstrekene” (ca hvert femte fotspor), men nesten kontinuerlig i vanskelige partier (spesielt høy frekvens rundt hytta).

De rene godbitsporene skal fra nå av brukes til å friste skjebnen med vanskelig underlag og kuppert terreng. Så langt har vi gått bare et par spor på asfalt (vi har forøvrig gått mange spor på hard grus), ingen på skikkelig steinete underlag og svært få spor der terrenget har vært veldig ulendt. Dette skal vi gjøre noe med framover. I tillegg skal vi prioritere utfordrende vinkelspor (spor med mange vinkler der vi har fullt fokus på vinklene). Når det gjelder pinnesporene bør hovedfokus framover ligge på å at Tam skal bli flinkere til å ta opp igjen sporet ”på direkten” etter at jeg er ferdig med å belønne forrige pinne. Jeg tror jeg fortsetter som jeg har gjort her, men at jeg de neste sporene reduserer pinneantallet til tre-fire (det ser ut som om Tam blir litt mindre ivrig på å ta opp igjen sporet mot slutten enn han er fra starten).

Dagen ble avslutta med en liten skogstur der vi grilla pølser på bål. Alle hundene (Tam, Enya, Storm, Varg og Nova) fikk hvert sitt griseøre under selve matseansen så vi skulle få fred. Ellers var Gard Tams hundefører på denne turen. Fin trening for Tam! Og Gard :)

Ingen kommentarer:

Blogglisten