4. oktober 2005

Luktdiskriminering

Vi starta dagen med luktdiskrimineringstrening inne. Kriterieplanen vi har tenkt å prøve å følge ser slik ut:

Kriterieplan, luktdiskriminering

  1. Touche postit-lapp uten å slikke, bite eller krafse med labbene.

  2. Touche riktig lapp av to. God avstand mellom lappene (30 cm) for å hindre billig testing.

  3. Touche riktig lapp av to når posisjonen til kun den riktige lappen varierer. God avstand mellom lappene (30 cm).

  4. Touche riktig lapp av to når posisjonen til kun den riktige lappen varierer. Gradvis mindre avstand (ned til 10 cm).

  5. Touche riktig lapp av to når posisjonen til begge lappene varierer. Starte på 30 cm avstand mellom lappene og redusere gradvis ned til 10 cm.

  6. Touche riktig lapp av tre når posisjonen til kun den riktige lappen varierer. Starte på 30 cm avstand mellom lappene og redusere gradvis ned til 10 cm.

  7. Touche riktig lapp av tre når posisjone til alle lappene varierer. Starte på 30 cm avstand mellom lappene og redusere gradvis ned til 10 cm.

  8. Introdusere stadig flere lapper med avstand 10 cm mellom lappene. Flytte rundt på den riktige lappen.

Felles for alle kriteriene er at lappene bør legges i varierende mønster – sirkel, rekke, uregelmessig etc. I tillegg skal jeg prøve å shape fram et touch der Tam holder nesa på lappen ett til to sekunder. Dette for å motvirke billig testing (prøve-touching/lukting av mange lapper).

Etter gårdagens økt der vi utelukkende fikk trent på targeting av en lapp, kunne vi i dag introdusere lapp nr to nokså fort. Etter fem 90-sekunders pass sa vi oss fornøyde og avslutta på kriterie fire. På slutten av økta prøvde jeg å drøye klikket litt for å få Tam til å holde snuta på riktig lapp et lite øyeblikk, men dette burde nok ha blitt innlært fra starten av med en lapp. Reaksjonen når jeg holdt tilbake klikket noen tiendeler ble ”Hæ? – dette er da riktig lapp!”. Med det viste han i alle fall at han begynner å skjønne :) Artig trening!

I kveld var Tam og Storm med som demohunder på grunnferdighetskurset i byen. Storm tok et tak for baklengskjeding. Tam for bakpartskontroll. Tam bar preg av at han hadde fått store mengder tørrfor under luktdiskrimineringstreninga tidlegare på dagen og syntes farsjan hadde alt for lav frekvens under rygge-demoen...

Ingen kommentarer:

Blogglisten