6. juni 2008

Frystarget

Artikkelen jeg skrev i siste Canis:

Frystarget
Tekst: Håkon Groven

Targeting er et treningsverktøy som er veldig nyttig å ha i verktøykassa. For noen år siden var det stort sett bare de ivrigste klikkertrenerne og trenere av servicehunder som brukte dette verktøyet, men nå blir det benyttet av stadig flere. I denne artikkelen skal jeg beskrive innlæring av såkalt frystarget.

Den typiske bruken av targeting har vært å lære hunden å berøre en gjenstand (for eksempel en musematte eller en post it-lapp) med enten snute eller forlabb. Når hunden har lært dette kan man bruke targeting for å lære hunden for eksempel å lukke skapdører, gå inn i buret sitt, løpe ut til en kjegle eller markere en bestemt lukt.

Frystarget er en variant av targeting som kanskje er ukjent for mange. Det ligger i ordet – hunden skal ”fryse” posisjonen, altså holde labben/snuten på target over lengre tid. Dette kan brukes på forskjellige måter. Dekkmarkering i sporet, innlæring av luktdiskriminering i lydighet, kontaktfelt i agility og syns- og luktdiskriminering for service- og tjenestehunder, er noen eksempler.

Hvis du ikke har trent targeting i det hele tatt, foreslår jeg at du leser om dette i for eksempel "Klikkertrening for din hund", før du leser resten av denne artikkelen (særlig før du setter i gang med treningen som er beskrevet).

Innlæring
Frystarget er en videreutvikling av den type targeting som de fleste kjenner til (for eksempel å trampe på musematte), akkurat som at det å bli liggende er en slags videreutvikling av det å legge seg.

Du kan selv velge hvilken kroppsdel hunden skal benytte ved frystarget, men jeg tar her for meg bruk av snute. Å lære hunden å bruke labben, å stå, å sitte eller å ligge på target kan også være nyttig. Prinsippene for innlæring er mer eller mindre helt like.

Jeg liker å bruke post it-lapper ved innlæring av både "vanlig" targeting og frystarget, fordi disse er lette å klebe rundt omkring både på gulv, vegger, gjenstander også videre. Hva du bruker i begynnelsen er mindre viktig, men det er viktig at du etter hvert varierer hva du bruker som targetgjenstand. En post-it lapp, en musematte, et grytelokk, en femkroning, en skinnbit og en sokk er eksempler på hva du kan bruke.

Du kan fint trene på de samme gjenstandene når du trener frystarget som du gjør når du trener "vanlig" targeting. Det er faktisk bare en fordel at hunden lærer å skifte mellom ulike adferder ettersom hva som lønner seg, og ikke bare etter situasjon. Ofte er det slik at gjenstanden man bruker bestemmer hvilken adferd man får. Hvis du trener vanlig target kun på musematte og frystarget kun på pinner så er det situasjonene (diskr. stimuli) som bestemmer hvilken adferd du får. Ved å variere hvilken gjenstand du bruker er det du som trener som bestemmer hva du får. Dette gjør du ved å klikke og belønne for å gi hunden hint om hva du er ute etter, og det er ikke bare situasjon/gjenstand som bestemmer.

Når du for eksempel flytter gjenstandene ut i sporet, så vil du derimot at forsterkningshistorikken (i den gitte situasjonen) skal sørge for at du bare får frys og ikke tramp. "Situasjonen" er som en kommando og skal bestemme adferden først senere i treninga.

Bruk et belønningssignal
Når du skal lære hunden din frystarget er det viktig at du har et godt innlært belønningssignal (også kalt en betinget forsterker). Husk at god timing på belønninga alltid er bedre enn dårlig timing når du trener hund, uansett hvordan du trener og hva du trener på!

Klikkeren er ett eksempel på et slik belønningssignal, men du kan godt bruke "ja", "bra" eller lignende (men husk at et belønningssignal alltid bør etterfølges av belønning for at det skal være skikkelig virkningsfullt). Når jeg skriver klikk eller lignende senere i denne artikkelen, mener jeg belønningssignalet, uansett hvilket signal du bruker.

De første øktene
Hunden din bør allerede kunne berøre gjenstanden dere trener på med snuta, for å få belønning.

Det neste skrittet i treninga blir nå å lære hunden at snuta skal holdes på gjenstanden helt til den hører belønningssignalet. For å få til dette tøyer vi rett og slett tiden litt etter litt. Akkurat som vi gjør når vi skal lære hunden å bli liggende.

Under innlæringa bør du ha fokus på følgende:
1) Klikk av og til med en gang hunden berører gjenstanden
2) Klikk av og til rett før hunden berører gjenstanden

Varier mellom disse to punktene hele den første økta. Vær spesielt opptatt av at hunden skal ha fokus på targetgjenstanden helt fram til klikket, uansett om du klikker før eller samtidig med berøring. Hvis hunden rekker å se på deg etter berøring, men før du har klikket, så er du for sent ute. Det er (foreløpig) ikke viktig hvor/hvordan du leverer belønninga eller hva du belønner med.

Strekk strikken gradvis
Når både du og hunden har blitt flinke til å variere mellom de to punktene over, kan du etter hvert begynne å klikke gradvis senere. Hvis hunden stopper bevegelsen rett før berøring av gjenstanden, klikker du også for dette (men husk at hunden skal ha fokus på gjenstanden helt fram til klikket).

Det å øke tida opp til et drøyt sekund er faktisk den vanskeligste delen ved innlæringen av frystarget. Når hunden kan holde snuta i ro, med fokus på gjenstanden i et par sekunder, er målet egentlig nådd. Da er det bare opp til deg å bestemme hvor lenge du vil at hunden skal kunne holde markeringen. Klarer du å lære den å holde posisjonen et par sekunder blir det lettere og lettere å øke tiden gradvis.

Belønningsplassering
Jeg skrev tidligere at du ikke trenger å ha fokus på hvor/hvordan du leverer belønninga i starten. Dette er en sannhet med litt modifikasjoner. Du kan fint komme i mål uten å tenke på belønningsplassering, men du kan effektivisere treningen din mange hakk ved å være litt lur.

Effektivisering kan du oppnå for eksempel ved å lede hunden bort fra targetgjenstanden mens du belønner, for så å gi godbiten først når du har fått stilt opp hunden med fronten mot targetgjenstanden. Da er hunden klar for en ny repetisjon så snart godbiten er svelget.

Hvis du har tenkt å videreutvikle frystarget til passiv markering, for eksempel dekkmarkering av gjenstander i sporet, kan det være en fordel å levere belønningen ved gjenstanden. Dette for at hunden skal lære å holde fokus på gjenstanden helt til belønningen kommer. Hunden forventer at belønningen dukker opp like ved gjenstanden og det blir lettere for hunden å holde fokus i den retning. Klikk når hunden ser på gjenstanden og lever belønningen ved gjenstanden! Med lur belønningsplassering unngår man også en del testing som man ellers lett kan få.

Valg av belønning
Innlæringen går lettest for de fleste hvis man bruker godbiter, men du som kjenner hunden din best må vurdere dette selv. Jeg begynte med godbiter og gikk etter hvert over til å belønne med lek da jeg ikke var så opptatt av å få til mange repetisjoner på kort tid lengre. Med godbiter får man mange repetisjoner, med lek får man gjerne høy intensitet i adferden. Du må selv finne ut hva du vil ha og hvordan du lettest får det (lær hunden din å kjenne!).

Generalisering
Jeg anbefaler at du starter treninga inne, for eksempel på kjøkkengulvet. Øk vanskelighetsgraden ved å flytte deg til andre steder først når hunden kan markere et par sekunder eller mer innendørs.

Praktisk bruk
Jeg vil kort beskrive hvordan jeg selv har brukt frystarget ved innlæring av henholdsvis luktdiskriminering (en øvelse i lydighetsprogrammet) og dekkmarkering av gjenstander i sporet.

Luktdiskriminering
Da vi brukte frystarget for å lære luktdiskriminering (plukke ut en pinne med min fert på, blant pinner med andre sin fert), lærte vi først inn frystarget slik som beskrevet tidligere i denne artikkelen. Da dette var på plass begynte jeg å trene bevisst med slike pinner som brukes i lydighetskonkurransene som targetgjenstand. Jeg lærte rett og slett hunden å holde snuta tett inntil pinnen, med fokus på pinnen, i opp til 4-5 sekunder (dette er mer enn lenge nok).

Hovedgrunnen til at jeg valgte å bruke frysmarkering var for senere å unngå "prøvesmaking" for å finne riktig pinne. Ved «prøvesmaking» av feil pinne får man faktisk null i denne øvelsen, selv om hunden plukker riktig pinne etterpå. Derfor kan det være lurt å lære hunden markeringa (luktdiskrimineringa) skikkelig før man i det hele tatt introduserer det å plukke riktig pinne.

Etter at man har lært hunden frysmarkering av riktig pinne, må man etter hvert gå over til å plukke riktig pinne. Overgangen fra frysmarkering til plukking går veldig lett - mye lettere enn de fleste tror. Etter at man har lært hunden å markere riktig pinne (av flere) med frystargeting, går man «tilbake» og trener plukking med bare en pinne.

Litt forenklet, kan jeg forklare denne overgangen slik: Etter å ha belønnet for frysmarkering på én pinne noen ganger, lar man så plutselig være å belønne. Det resulterer som regel i at hunden plukker i stedet for å holde markeringen i det uendelige. I det hunden plukker kommer naturligvis klikket og belønningen med en gang!

Passiv markering av gjenstander i sporet
Da jeg lærte inn markering av gjenstander i sporet så lærte jeg faktisk inn plukking først. På grunn av regler for patruljehunder i forsvaret, har jeg senere måttet gå over til passiv markering (ikke berøre gjenstanden). Den grundige innlæringa av frystarget kom da virkelig til sin rett.

Innlæringen av passiv markering foregikk slik: Jeg startet med noen repetisjoner med frivillig dekk i front, som jeg belønnet. Da jeg så at hunden var klar for å legge seg på nytt, tok jeg fram en gjenstand og la den ned mellom meg og hunden. Dette er baklengskjeding av to ledd: "lokalisere gjenstand på syn" + dekk, og hunden legger seg da raskt på/ved gjenstanden. Ved å kombinere dette med trening av frystarget som beksrevet over, fikk jeg raskt ei fin dekkmarkering med frystarget.

For å unngå plukking holdt jeg de første gangene hånda delvis framfor gjenstanden og klikket for at hunden la seg. Dette videreutviklet vi kjapt til dekk med frysmarkering på alle slags gjenstander.

En av de store fordelene med å bruke frystarget til dette formålet er at man får veldig bra fokus på gjenstanden. Dette gjør lokalisering av små gjenstander i dårlig lys, tett vegetasjon også videre til en lek. Dette er særlig viktig for tjenestehunder, men også for konkurransehunder.

Utvid verktøykassa di!
Jeg har i denne artikkelen forklart hvordan jeg har lært inn frystarget på min hund, og hvordan jeg har brukt frystarget "i praksis". Det finnes helt sikkert flere alternativer til innlæringsvei, og ikke minst praktisk bruk, men nå har du kanskje fått noen innspill som gjør at du kan komme fort i gang. Ikke nøl med å utvide verktøykassa di!

1 kommentar:

Kaja sa...

Tusen takk for fin artikkel, det var nettopp det jeg letet etter! Jeg skal lære inn frysmarkering i søk på en hund som allerede har en dekk, der jeg nå kun "godkjenner" markeringen hans idét han holder nesa bortpå riktig punkt mens han ligger i dekk. Men jeg ønsker å få inn en frysmarkering, delvis enkeltstående og delvis i kombinasjon med dekk for å få det hele mer nøyaktig, da vi jo søker etter lukt både høyt og lavt og stakkarn forsøker å dekkmarkere stående på to bein oppetter veggen og ender med å sette seg langt unna (Er vel muulig jeg kan ha vært litt overivrig i innlæringen av saker her og ikke tenkt så mye framover.. :P ) Veldig fin og lettfattet artikkel, ble kjempemotivert! Men det var én ting jeg ikke helt forsto og håper du kan hjelpe meg. Når du kombinerte en innlært dekk med en frysmarkering, var det da altså slik at du har en innlært, eller på tur til å bli innlært, dekkmarkering, introduserer gjenstanden du ønsker dekk/frys på og dermed får en kombinert atferd fordi du tidligere har trent frysmarkering utenom på bl.a. denne gjenstanden slik du forklarte? Eller bruker du en tilfeldig gjenstand og venter ut hunden slik at du belønner når hunden selv tilbyr frysmarkering i dekk? Håper jeg ikke misforsto helt på det punktet, alt annet var veldig enkelt og greit! Tusen takk for god hjelp allerede og håper på svar :)

Blogglisten