5. juni 2008

Treningsplan for kryssaspor

Torsdag
-------
6-8 kryssaspor med godbiter i veien. Belønning med kong/ball direkte i sporet etter ca 30 m. Bruk sporsele og sporline. Ingen arbeidstegn. Liggetid ca en time. Underlag skog. Patruljesti der man kan forvente at det har vært trafikk tidligere samme dag.

Fredag
------
5 kryssaspor med godbiter i veien på annenhver kryssing. Belønning med kong/ball direkte i sporet etter ca 30 m. Bruk sporsele og sporline. Arbeidstegn før kryssinger med godbiter. Liggetid ca en time. Underlag grus i vei, skog ved siden av. Patruljesti der man kan forvente at det har vært trafikk tidligere samme dag.

Lørdag
------
5 kryssaspor med godbiter i veien på annenhver kryssing. Belønning med kong/ball direkte i sporet etter ca 30 m. Bruk patruljeline. Arbeidstegn før kryssinger med godibter. Underlag grus i vei, skog ved siden av. Liggetid 1,5 t. Patruljesti der det har vært trafikk 2-3 timer tidligere.

Søndag
------
5 kryssaspor uten godbiter. Belønning som tidligere økter. Bruk patruljeline og arbeidstegn. Grus/skog underlag. Liggetid minst en time.

Mandag
------
3 kryssaspor uten godbiter med 50-200 m spor på skiftende underlag. Ingen gjenstander - kun ball, kong el.l som sluttbelønning. Bruk sporline og sporsele. Ingen arbeidstegn. Forventa trafikk tidligere på dagen.

Tirsdag
-------
4 kryssasspor med et par godbiter i krysning, på grusvei. Liggetid 2 timer. Trafikk i patruljesti samtidig med krysninger.

Ingen kommentarer:

Blogglisten